linh kiện điện tử tin hoc viễn thông
LCD PC PC BH 1 THÁNG 1 ĐỔI 1
10 tháng trước thanh sang
216 lượt xem

LCD PC PC BH 1 THÁNG 1 ĐỔI 1


SAMSUNG - S22D300HY21.5'' WIDE LED Mỏng Đẹp( VGA/HDMI ) GIÁ  1tr4  (BH 1 Tháng 1 Đổi 1)SAMSUNG - 2033SNPLUS
20'' WIDE ( VGA ) Sước NhẹGIÁ  1tr1  (BH 1 Tháng 1 Đổi 1)SAMSUNG - S19B150B
19'' WIDE Siêu Mỏng( VGA / DVI ) GIÁ  800K (BH 1 Tháng 1 Đổi 1)SAMSUNG - 1930N
19'' WIDE  Sước Nhẹ( VGA )
GIÁ  800K (BH 1 Tháng 1 Đổi 1)SAMSUNG - S19A350N
18.5'' - WIDE (VGA)GIÁ 1TR8 (BH 1 Tháng 1 Đổi 1)LG -... Xem thêm
Main pc
10 tháng trước thanh sang
278 lượt xem

Main pc

 MAIN BOARD socket  775   

Dell - ECS – FOXCOM – BIOSTAR – ASROCK                      945       = 250k

Dell - ECS – FOXCOM – BIOSTAR – ASROCK                     G31       = 350k

Xem thêm

linh kiện điện tử tin hoc viễn thông © 2018